Hoeveel voedsel verspillen we in Nederland?

Consumenten
Feiten & cijfers

In Nederland wordt jaarlijks ongeveer 2 miljard kilo voedsel verspild. Ofwel een file van Utrecht naar Barcelona met bumper aan bumper rijdende vrachtwagens gevuld met voedsel. Dat gebeurt in de hele keten: van boer tot bord en van lopende band tot restaurant. Dit is een inschatting voor de hele keten naar aanleiding van de Monitor Voedselverspilling door WUR door de jaren heen.

Zijn we meer of minder gaan verspillen?

Samen Tegen Voedselverspilling benadrukt dat betrouwbare inzichten per ketenschakel en (sub)sector nodig zijn om gericht te meten en impact te maken voor een verspillingsvrij voedselsysteem. Die inzichten zijn er al voor huishoudens en voor supermarkten (zie onder) en daar is een daling zichtbaar. Ook in andere sectoren wordt gewerkt aan de betrouwbare monitoring.

De Monitor Voedselverspilling, door WUR in opdracht van het ministerie van LNV, schetst daarnaast een globaal beeld van hoe het ervoor staat met grondstofgebruik in de Nederlandse voedselketen. Hierin wordt gerekend op basis van afval- en veevoerstatistieken.

Monitor Voedselverspilling

Uit de Monitor Voedselverspilling update 2009-2020 blijkt het volgende. De totale omvang van voedselverspilling in Nederland in 2020 was 2.811 kiloton, of 161 kilogram per hoofd van de bevolking. Dit is een groter volume dan de voorgaande meting in 2019 (88-136 kilogram). Dit komt doordat de definitie van voedselverspilling is aangepast; sinds 2022 gebruiken we in Nederland de geharmoniseerde Europese definitie van voedselverspilling, die verschilt van de eerder door Nederland gebruikte definitie. Als de cijfers uit de laatste monitor omgerekend worden naar de eerder gebruikte definitie om zo de verschillende jaren met elkaar te kunnen vergelijken, levert dat een aanzienlijke daling op in de bovengrens van de voedselverspilling ten opzichte van 2019 en voorgaande jaren. De omvang in 2020 is volgens de voormalige definitie 97-123 kilogram per hoofd van de bevolking. In 2019 was dit 88-136 kilogram per hoofd van de bevolking.

Stagnatie

Onder Nederlandse consumenten blijkt voedselverspilling al wel een aantal jaren te dalen. De daling die tussen 2013 en 2019 zichtbaar was, was beperkt terug te zien in 2022. Hoewel er nog wel een lagere hoeveelheid voedselverspilling is gevonden, is het verschil veel kleiner dan in eerdere jaren. In 2019 was de gemeten hoeveelheid ten opzichte van 2016 17% lager. In 2022 was de gemeten hoeveelheid ten opzichte van 2019 nog maar 2% lager. Er lijkt dan ook sprake te zijn van een stagnatie, al is dat pas met zekerheid te zeggen na de volgende meting in 2025. In de afgelopen jaren zagen we met name een daling in verspilling van zuivel en brood. (bron: Voedingscentrum).

  • Hoeveel moeten we minder verspillen?

  • Hoeveel voedsel verspillen Nederlandse huishoudens?

  • Hoeveel wordt er verspild in supermarkten?

  • Wat weten we over voedselverspilling out-of-home?

  • Waarom is het tegengaan van verspilling zo belangrijk?

Lengte van de voedselverspilling: 2 miljard kilo