35 miljard m3 bio-methaan doelstelling verworpen

11-12-2023
Internationaal
Overheid
Nieuws
Wet-en regelgeving

Bron foto: artjazz, Shutterstock.com

Biomethaan wordt door de EU gezien als een belangrijk deel van de oplossing voor een veerkrachtiger en duurzamer energiesysteem. Er lag een voorstel op tafel om in 2030 35 miljard kubieke meter (bcm) van deze hernieuwbare energie bij fossiele brandstoffen te mengen en zo tot emissiereductie te komen, een vertienvoudiging van het huidige volume. Omdat dit ook nadelen heeft voor met name het voedselsysteem, hebben de lidstaten dit voorstel verworpen.

NEDERLANDS BELEID

Biomethaan is hernieuwbare energie die ontstaat uit de afbraak van organisch materiaal, zoals mest, landbouwafval of voedselresten. Dat klinkt positief. Echter, veel van deze reststromen kunnen nog uitstekend hoogwaardiger gebruikt worden voor dierlijke of zelfs menselijke consumptie.
De Nederlandse overheid stelt in haar beleidsnota Stimulering duurzame energieproductie: “Omdat duurzame biogrondstoffen beperkt beschikbaar zijn, moeten deze zo hoogwaardig mogelijk worden ingezet.” Waarbij de ladder van Moerman uitgangspunt is, en grondstoffen bij voorkeur in de voedselketen moeten blijven ingezet. Toepassing van voedsel(resten) als bio-energie blijft nog steeds voedselverspilling. Een onrealistische en te hoge doelstelling in de verplichting tot meer biomethaan kan leiden tot perverse prikkels, namelijk dat het aantrekkelijk is om deze voedselresten niet hoger te verwaarden of zelfs speciaal voedsel te produceren (zogenaamde energy crops) om vervolgens te vergisten. Dit leidt tot niet duurzame landbouw, extra landgebruik en blokkeert juist de ontwikkeling van duurzame energie. Bovendien maakt het de doelstelling op 50% reductie van voedselverspilling nog lastiger realiseerbaar.

WEBINAR FEEDBACK

De non-profit organisatie FeedBack EU heeft 6 december een webinar georganiseerd naar aanleiding van hun onderzoeksrapport naar de analyse van biomethaan grondstoffen. Dit webinar werd begeleid door Toine Timmermans. Hierin concludeerden de deelnemers dat een onafhankelijk wetenschappelijk proces belangrijk is om een EU-biomethaan doelstelling vast te stellen dat geschikt is voor zowel een duurzaam, gezond en rechtvaardig voedselsysteem als het klimaat.